Loading...

ซื้อขาย

แพลตฟอร์มซื้อขายเงินดิจิทัลแบบ P2P (OTC)

Cryptzo มีแพลตฟอร์ม P2P อยู่ในศูนย์บริการเงินดิจิทัลของเรา เพื่อให้สมาชิกสามารถซื้อขายเงินดิจิทัลสกุลเงินต่าง ๆ ได้สะดวก สมาชิกสามารถประกาศความต้องการขายหรือซื้อ BTC หรือ ETH โดยเลือกกำหนดราคา (Lock-in) ที่ต้องการได้ เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด Cryptzo จะทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ทำสัญญารับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยจำกัดความเสี่ยงจากผู้ใช้ที่ฉ้อโกงได้

ขั้นตอนการทำธุรกรรมแบบ P2P

  1. ผู้ขายวางแผนว่าจะขาย BTC/ETH บนแพลตฟอร์ม P2P ของ Crysptzo
  2. ผู้ขายโอน BTC/ETH เข้าไปยังแพลตฟอร์ม P2P ของ Cryptzo
  3. Crysptzo ล็อกเหรียญไว้ขายภายใต้สัญญารับฝากหลักทรัพย์
  4. ผู้ขายประกาศความประสงค์ที่จะขาย
  5. ผู้ซื้อต้องการซื้อ และชำระเงินให้แก่ผู้ขายโดยตรง
  6. เมื่อผู้ขายได้รับเงินแล้ว ระบบก็จะโอนเหรียญไปให้ผู้ซื้อ
ปิด